Gräsklippargrupp och schema för gräsklippning 2024

Som det diskuterades på årsstämman kommer frågan om hur samfälligheten kan använda sig av en robotgräsklippare eller andra alternativ undersökas närmare av en arbetsgrupp. Gräsklippargruppen består av Bosse, Kim, Torbjörn, Therese och Daniel. Har du förslag eller funderingar går det bra att höra av sig till någon av medlemmerna!

Under tiden fortsätter vi med klippning enligt schema, såsom tidigare. Se här för aktuell schema!