Häckplantering 25/5 2013

Då är det dags att markera tomtgränsen mot affärsfastigheten vid Rådmansgatan. Detta kommer att ske genom en plantering av tujahäck. Beslutet att markera gränsen har tagits vid en tidigare årsstämma för att motverka genomfartstrafik samt att marken har använts som snöupplag med mycket rester av sten/grus.

Välkomna med eller utan spade lördag 25/5 kl.09.00. Samling vid redskapsboden.

thujasidan

Så här kan det se ut så småningom