Lekplatsarbete och höstmöte

Idag, den 24 oktober, har markarbeten påbörjats för at göra om vår lekplats. Det slutliga arbetet förväntas vi göra klart på vår gemensamma höststädning, då lite montering återstår.

Så, medlemmar, varen kallade till höstens städdag lördagen den 12 november 2016,
då vi slutför arbetet med lekplats och häck, och städar upp inför vintern! Och som vanligt avslutar vi med gemensam korv och kaffe.

Hälsningar
Styrelsen