Nya parkeringsplatser

Parkeringsplatserna är nu nyasfalterade och p-platserna är helt omgjorda. Om du som bor här hyr p-plats men inte fått nytilldelad plats så kontakta ordföranden.