Höststädning 2015

Lördagen den 24 oktober är alla kallade till höststädning i Mellomgården. På programmet står gräsbeskärning och trädbeskärning. Vi ska också se över så att inga träd hindrar snöröjningen i gångarna.

Välkomna alla medlemmar, och låt oss alla ha en trevlig lördag förmiddag! Kaffe och korv är den direkt belöningen.

Styrelsen

P-plats stängd efter 29 sept

Parkeringsområdet ska asfalteras om, och arbetet bäräknas ske 30 sept + någon dag. Alla som har fordom på området måste därför flytta undan dessa senast tisdagen den 29 september. Alla parkeringsplatser kommer att göras om.

Se meddelande som delas ut inom kort till alla medlemmar.

Vårstädning 2015

Styrelsen kallar medlemmarna till vårstädningsmöte den 18 april kl 9 till 12. Varmt välkomna att medverka till grannsämjan och en uppstädad och snygg samfällighet.

Efter genomfört vårstädningsarbete serveras traditionsenligt korv med dricka och kaffe.

Medtag den kallelse som kommer att delas ut.

Styrelse 2015

Samfälligheten har idag haft årsmöte och därpå följande konstituerande styrelsemöte.
Därefter ser styrelsen ut så här:

  • Michael Nimstad, ordförande
  • Eva-Lotta Johansson, kassör
  • Anna Martin, sekreterare
  • Magnus Josefsson, ledamot
  • Thomas Olsson, vice ordförande

Revisorer är alltjämt Maria Nimstad och Agneta Sjövall
Valberedning är Olof Lantz och Kim Nielsen

 

Årsmöte 2015

Årsmötet 2015 är bestämt till onsdagen den 18 mars kl 18:00.
Lokalen är liksom de två föregående åren i Vindarnas Hus, Mariebergsgatan 31 B i Skövde.
Se karta: kartor.eniro.se/m/GSetN

  • Kallelse med information kommer att delas ut i tid enligt stadgarna.
  • Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 2015-02-15.

Styrelsen

Debiteringssystem

Mellomgårdens Debit är från och med idag i produktion.

Mellomgårdens Samfällighet har investerat i eget medlems-, vattenräknings- och debiteringssystem, Mellomgårdens Debit. Därför distribueras just nu halvårsräkningarna med ett helt nytt utseende.

Med detta införs också betalning till föreningens nya bankgiro, som är 541-1335.
Det gamla Plusgirot avvecklas och betalning kan inte göras dit.

Utveklare av systemet är Wibergs Web.

 

Ny styrelse 2014

Mellomgårdens Samfällighetsförening har idag, 17 mars 2014, hållt ett ovanligt välbesökt årsmöte, eller en föreningsstämma som det enligt stadgarna benämns.

Stämningen var på mötet lugn och trevlig och en vilja om samarbete för ökad trivsel och gemenskap lyste genom mötet.

Ordföranden fick förnyat förtroende och två nya ledamöter valdes in i styrelsen:
Anna Martin och Eva-Lotta Johansson.

Nu ser styrelsen ut som framgår av sidan Foreningen.

Årsmöte 2014-03-17

Mellomgårdens Samfällighet håller föreningsstämma måndagen 17 mars kl 18:00 i Vindarnas Hus, Norrmalms Äldreboende, Rådmansgatan 31 B, Skövde.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna redan nu.
Kallelse är utdelad. Handlingar kommer kommer att delas ut söndagen den 9 mars, drygt en vecka innan stämman.

Efter årsmötet bjuder samfälligheten på lättare förtäring.

Alla medlemmar bör försöka närvara på föreningens stämma.
Varmt välkomna!

Höststädning 2013

Styrelsen har kallat medlemmarna till höststädning lördagen den 26 oktober, kl 9-12.
Hösten är på gång, träden skimrar i höstens alla färger och löven börjar falla. De som fallit den 26 oktober tar vi hand om då, tillsammans med lite annat vi behöver hjälpas åt med, för att förbereda oss för vinterns antågande.

Varmt välkomna till höstsysslor, gemenskap, samt korv och kaffe. Tag med din kallelse så får du en höststädningsrabatt på halvårsavgiften!

Container kommer i vanlig ordning att finnas för komposterbart trädgårdsavfall, och får användas av medlemmarna efter att den gemensamma städningen är avslutad.

Styrelsen

Ny gräsklippare

Den 19 augusti 2013 pensionerades vår drygt tio år gamla gemensamma gräsklippare och en ny Klippo Comet SH införskaffades. Den är självgående, men dock så lättstartad att vi har valt bort en elstarttillsats.

Manual finns i grsäklipparförrådet och här på sidan Dokument.

Klippo-Comet-SH

Häckplantering 25/5 2013

Då är det dags att markera tomtgränsen mot affärsfastigheten vid Rådmansgatan. Detta kommer att ske genom en plantering av tujahäck. Beslutet att markera gränsen har tagits vid en tidigare årsstämma för att motverka genomfartstrafik samt att marken har använts som snöupplag med mycket rester av sten/grus.

Välkomna med eller utan spade lördag 25/5 kl.09.00. Samling vid redskapsboden.

thujasidan

Så här kan det se ut så småningom

Vårstädning 2013

Styrelsen har kallat medlemmarna till vårstädning lördagen den 27 april, kl 9-12.
Våren är i antågande, och vi hoppas kunna få vårfint i området till Valborg som vanligt.

Varmt välkomna till vårsysslor, gemenskap, samt korv och kaffe. Tag med din kallelse så får du en vårstädningsrabatt på halvårsavgiften!

Container kommer i vanlig ordning att finnas för komposterbart trädgårdsavfall, och får användas av medlemmarna efter att den gemensamma städningen är avslutad.

Styrelsen