Vattenavbrott 12 april 2022

För samtliga fastigheter längs Mariebergsgatan inkl Länsmansgatan 21 stängs vattnet av den 12 april. Detta pga service i vår centrala vattenmätare, som ska bytas ut mot två parallella mätare.

Byte måste nu göras men vi väljer nu en lösning där vi framöver inte ska behöva ha avbrott pga vattenmätarservice.

Avbrottet varar från 8 på morgonen till cirka 15 på eftermiddagen enligt anlitad VVS-entreprenör.

Styrelsen