Föreningen

Kv Mellomgårdens Samfällighetsförening har en styrelse som väljs av medlemmarna. Årsmötet hålls normalt i mars-april månad varje år. Till varje årsmöte är alla medlemmar välkomna, och förväntas också närvara.

Styrelse

Styrelse består för närvarande av följande ledamöter (valda stämman 2023):

  • Thomas Olsson, Folkungagatan 25 B, ordförande
  • Niklas Krantz, Folkungagatan 21 D, kassör
  • Lars Emnéus, Länsmansgatan 19 E, sekreterare
  • Heidi Friberg, Länsmansgatan 21 B, vice ordförande
  • Tabea Dierker, Folkungagatan 23 A, ledamot

Kontakta styrelsen

Medlemskap

Genom att flytta till en fastighet som tillhör en samfällighet så blir man medlem i samfälligheten. Det innebär för Mellomgården att villkoren i Lagen om samfälligheter och föreningens stadgar och samfällighetsregler gäller.

Läs mer om dessa förutsättningar under villkor.

Samfällighetens lekplats