Dokument

Informationer och ordningsdokument för våra medlemmar sparar vi här.

Schema för gräsklippning säsong 2022: Klippschema-2022

Matavfallssortering (ny 2019): Nu startar matavfallssorteringen 2019

Veckoschema 2019-2022: Turordning-Veckoarbete-19-22

Gräsklipparmanual ny 2013: Manual Klippo Comet SH 2013

Samfällighetsregler (rev 2021): Samfällighetsregler-2101

Uppdaterade stadgar (rev 2022): Mellomgardens Samfällighet Stadgar 2022

Stämmoprotokoll

2022-04-23 Föreningsstämma protokoll
2021-04-24 Föreningsstämma protokoll
2020-03-25 Föreningsstämma protokoll