Stämman 2021 senarelagd

Styrelsen flyttar fram årets föreningsstämma till att genomföras direkt efter planerad vårstädning.

Alternativ plats för stämman är starkt begränsad då stor lokal i närheten saknas. Då stämman därför planeras att vara utomhus och inget brådskande ärende föreligger på dagordningen så har styrelsen beslutat att stämman ska hållas direkt efter planerad vårstädning, lördagen den 24 april 2021, kl 11:00.

Vårstädningen är bokad till kl 9:00 på lördagen och föreningen kallar till stämma kl 11:00, i anslutning till den korv- och fikaservering som genomförs då. Tid för stämman avsätts kl 11:00 – 12:00 . Förutom verksamhetsberättelse och personval finns ett förslag från styrelsen att hantera, som avser den ekonomiska förvaltningen.

Styrelsen är angelägen om att vi håller avstånd och genomför både arbetsmöte och stämma på ett ”coronasäkert” sätt.

Programmet den 24 april är alltså:

  • 09:00 Information och vårstädning, avslutas med att korv och kaffe erbjuds
  • 11:00 Föreningsstämman avhålls utomhus.

Föreningens medlemmar är varmt välkomna i vad vi hoppas blir en vårvarm och trevlig dag, där vi fortfarande håller oss till ”coronaanpassning”.

Styrelsen