Stämma genomförd utomhus

2021 år föreningsstämma är genomförd under gynnsamma och coronasäkrade omständigheter utomhus, mitt i kvarteret. Solen sken och efter genomfört arbetsmöte med påföljande korv och kaffe så var alla belåtna, och stämman genomfördes med gott om plats för frågor och diskussioner under en timme.

Styrelsens förslag (proposition) om ekonomisk förvaltning antogs.

Styrelsen omvaldes enhälligt, och är alltså oförändrad ett år till.

Kanske detta kan bli en ny form för föreningsstämmorna även framöver, utomhus och längre fram på våren?