Författararkiv: Michael Nimstad

Föreningsstämma + 75 år

Styrelsen avser göra även årets föreningsstämma utomhus i direkt anslutning till vårstädningen. Dessa planeras i år till helgen efter Valborg, dvs lördagen den 6 maj.

Detta för att senare samma dag också uppmärksamma att kvarteret i år är 75 år.

Mer information kommer till medlemmarna i god tid.

Ordning på belysningen

Sent på måndag 16 januari fick vår nya entreprenör ELzmart AB ordning på alla belysningsstolpar i kvarteret (som slutat fungera då annan entreprenör skulle göra säkrare anslutningar), så nu ska det vara fullt ljus längs gångarna igen.

Michael / ordf

Stämma vid vårens arbetsmöte

Föreningsstämman är också i år planerad till att ske direkt efter vårstädningen, vilket i år blir lördagen den 23 april 2022.

Med anledning av detta föreslår styrelsen att kunna permanenta detta genom en stadgeändring som föreslås till stämman.

Vårstädning kl 09, efterföljande korv o fika och därefter föreningsstämma kl 11.

Kallelse kommer i god tid.

Alla medlemmar, dvs boende inom samfälligheten är varmt välkomna.

Stämma genomförd utomhus

2021 år föreningsstämma är genomförd under gynnsamma och coronasäkrade omständigheter utomhus, mitt i kvarteret. Solen sken och efter genomfört arbetsmöte med påföljande korv och kaffe så var alla belåtna, och stämman genomfördes med gott om plats för frågor och diskussioner under en timme.

Styrelsens förslag (proposition) om ekonomisk förvaltning antogs.

Styrelsen omvaldes enhälligt, och är alltså oförändrad ett år till.

Kanske detta kan bli en ny form för föreningsstämmorna även framöver, utomhus och längre fram på våren?

Stämman 2021 senarelagd

Styrelsen flyttar fram årets föreningsstämma till att genomföras direkt efter planerad vårstädning.

Alternativ plats för stämman är starkt begränsad då stor lokal i närheten saknas. Då stämman därför planeras att vara utomhus och inget brådskande ärende föreligger på dagordningen så har styrelsen beslutat att stämman ska hållas direkt efter planerad vårstädning, lördagen den 24 april 2021, kl 11:00.

Vårstädningen är bokad till kl 9:00 på lördagen och föreningen kallar till stämma kl 11:00, i anslutning till den korv- och fikaservering som genomförs då. Tid för stämman avsätts kl 11:00 – 12:00 . Förutom verksamhetsberättelse och personval finns ett förslag från styrelsen att hantera, som avser den ekonomiska förvaltningen.

Styrelsen är angelägen om att vi håller avstånd och genomför både arbetsmöte och stämma på ett ”coronasäkert” sätt.

Programmet den 24 april är alltså:

  • 09:00 Information och vårstädning, avslutas med att korv och kaffe erbjuds
  • 11:00 Föreningsstämman avhålls utomhus.

Föreningens medlemmar är varmt välkomna i vad vi hoppas blir en vårvarm och trevlig dag, där vi fortfarande håller oss till ”coronaanpassning”.

Styrelsen

Föreningsstämma 2020

Medlemmar i Kv Mellomgårdens Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma onsdagen den 25 mars kl 18:00 i Vindarnas Hus.

Kallelse och handlingar delas ut i god tid, senast 14 dagar innan stämman.

Årets stämma inleds med information om solpaneler.

Styrelsen hälsar alla välkomna

Matavfallssortering

Allt är nu klart för matavfallssortering hos Mellomgårdens Samfällighet.

Skåp med fyra bruna tunnor är klara. Avfall Östra Skaraborg (AÖS) har inplanerat tömningar. Skåp med extra papperspåsar finns.

Följ instruktionerna som du fått med din utrustning, och hjälp till att göra rätt.

Läs också instruktioner från Avfall Östra Skaraborg här:
avfallskaraborg.se/Matavfall1/For-flerbostadshus/Matavfallssortering

Se även dokument med information här:
Nu-startar-matavfallssorteringen-2019.pdf

Styrelsen

Höstatädning 2018-10-20

Dags för höststädning!

Den här hösten hoppas styrelsen på ”lagom” höstväder på lördagen som inleder höstlovet. Det är den 28 oktober, då vi ses kl 9 på morgonen, och håller på i ett par timmar, och sedan avslutar med gemensam korv och kaffe.

Du som fastighetsägare kallas till denna årliga höstaktivitet.

Styrelsen

Vårstädning 2018-04-28

Trots att det ligger snö kvar efter påsk och minusgraderna har svårt att släppa, så tror vi på en vår, och som vanligt vill vi gärna ha städat av kvarteret före Valborg.

Därför kallas medlemmarna till säsongens vårstädning lördagen den 28 april 2018, kl. 09. Vi räknar med att avsluta med korv o fika, som vanligt kring kl. 11.

Styrelsen

Stämma 2018 den 21 mars

Alla föreningen medlemmar kallas till föreningsstämma i Vindarnas Hus den 21 mars kl 18:00.

Handlingar ska delas ut en vecka i förväg, och medtages till stämman. Vid årets stämma kommer information att lämnas om matavfallssortering, för att kunna införas under året.

Höststädning 2017-10-28

Höststädning beslutad!

Den här hösten hoppas styrelsen på ”lagom” höstväder på lördagen som inleder höstlovet. Det är den 28 oktober, då vi ses kl 9 på morgonen, och håller på i ett par timmar, och sedan avslutar med gemensam korv och kaffe.

Du som fastighetsägare kallas till denna årliga höstaktivitet.

Styrelsen

Lekplatsen förnyad

Lekplatsen har fått ett lyft.

 

Under 2016 byttes sanden i vår lekplats ut, och det inköptes en ”Kompisgunga Stratos” och en ”Karusell Roty”, som båda tros vara populära leksaker. Dessa monterades med gemensamma krafter på lördagens arbetsmöte, vårstädningen.

Karusell Roty

Karusell Roty är avsedd för åldersgruppen fem till tolv år och med sin höjd från marken är Roty lätt att kliva på och av. När man leker på Roty kan man vara vänd inåt eller utåt eller stå lutad över rotationscentrum och man kan leka tillsammans med andra barn.

Rotationshastigheten skapas av de som leker, så ingen behöver springa bredvid och sätta fart på karusellen.

Stolpe och redskap är tillverkat i elförzinkat, pulverklackerat stål. Fotstöd och liggyta av HPL. Förankringen är tillverkad i varmgalvaniserat stål.

Karusellen är tillverkat för att klara tuffa tag i den offentliga miljön. Förankras enkelt genom nedgrävning.

Lämplig för barn mellan 5-12 år

Kompisgunga Stratos

Gruppgunga Stratus gjord så att många barn kan gunga tillsammans. Barnen kan stå och gunga ihop men också sitta eller ligga. Att få gungan i rörelse kräver samarbete så den stimulerar till att hjälpa varandra. En naturlig samlingsplats för barn i olika åldrar att leka tillsammans men också att bara träffas och umgås.

En utbyggbar gungställning med korg för flera barn i basmodulen. Gungställningen kan byggas ut med valfritt antal gungplatser.

Stativet är av galvaniserat och pulverlackerat stål, kättingen är plastinklädd och förzinkad, tätmaskig sits av polymer.

Gruppgunga Stratus är tillverkad för att klara tuffa tag i den offentliga miljön.

Lämplig för barn mellan 5-12 år

Annat

Plats finns för ytterligare lekredskap, men utvärdering av dessa och avvaktande av möjliga, rimliga önskemål föregår ytterligare inköp.

2017-04-22

Styrelsen

Vårstädning 2017-04-22

Årets vårstädning går av stapeln den 22 april 2017, kl 09:00.
Som vanligt avrundar vi efter genomfört förvärv en gemensam korv och kaffe.

I år ska vi bl.a. montera ny lekplatsutrustning.
Varmt välkomna alla grannar i samfälligheten!

/Styrelsen

Föreningsstämma 2017-03-22

Onsdagen den 22 mars kallar styrelsen till 2017 år föreningsstämma!
Plats: Vindarnas Hus, Rådmansgatan 31B
Tid: Kl 18:00 startar stämmoförhandlingarna. Därefter bjuds de närvarande medlemmarna på en lätt mat/fika.

Alla medlemmar välkomnas, och uppmanas delta denna afton.
Kom och delta i diskussioner.
Handlingar delas ut till medlemmarna en vecka innan mötet.

Lekplatsarbete och höstmöte

Idag, den 24 oktober, har markarbeten påbörjats för at göra om vår lekplats. Det slutliga arbetet förväntas vi göra klart på vår gemensamma höststädning, då lite montering återstår.

Så, medlemmar, varen kallade till höstens städdag lördagen den 12 november 2016,
då vi slutför arbetet med lekplats och häck, och städar upp inför vintern! Och som vanligt avslutar vi med gemensam korv och kaffe.

Hälsningar
Styrelsen