Kommande grävarbeten

Skövde Energi orienterar om att det kommer att påbörjas grävarbeten för att förstärka elnätet i området. Detta kommer påverka framkomligheten på Mariebergsgatan, Länsmannsgata och Henrik Gjutares gata.

Arbetet startar v15 och beräknas pågår fram till höst.

För mer information och en skiss över det berörda området se bilaga från Skövde Energi: