Till salu

Det händer ett par gånger om året att någon fastighet inom Mellomgården blir till salu. När samfällighetens styrelse får information om att någon fastighet är till salu kommer vi att kunna visa detta här. Det innebär att det kan finnas fastigheter som är till salu utan att det kommit till styrelsens kännedom.

Skicka inte förfrågan till oss utan håll en bevakning på den här sidan!

Aktuell(a) fastighet(er) till salu*:

*Denna information är den styrelsen har fått del av.
Det kan alltså finnas någon fastighet till salu som styrelsen ej har kännedom om.