Grävarbeten Mariebergsgatan avslutade

Arbetena på Mariebergsgatan verkar vara slutförda så att det går att åter parkera sin bil där igen. Vänligen håll dig till de markerade p-platserna på samfällighetens mark, att parkera på andra ställen kan blockera räddningsvägar!