Villkor för samfälligheten

Funderar du på att köpa en av fastigheterna i Mellomgården?
Då ska du läsa detta!

Det finns 50 bostadsfastigheter inom Mellomgårdens Samfällighet. Det är fem fastigheter i varje rad av radhus, och totalt tio rader. När du köper en av dessa fastigheter så ingår ett medlemsskap i Mellomgårdens Samfällighetsförening. Därmed gäller de villkor för samfälligheten som föreningens årsmöten och den av årsmötet utsedda styrelse besluter.

Här följer fört information hur saker går till praktiskt i vår samfällighet, sedan ”Samfällighetsregler” som är ett samlingsdokument över tidigare tagna beslut och förhållningar. Överordnat dessa är självklart föreningens stadgar, och ytterst reglerande är lagen som reglerar samfälligheter.

Att äga en bostad i en samfällighet innebär att din fastighet är din egen, och ditt ansvar för din fastighet är därmed detsamma som för en villaägare som är helt fristående från någon form av gemensamhetsanläggning.

Samfälligheten förvaltar områdets gemensamhetsytor och utrymmen, där ett samarbete av praktiska skäl är nödvändigt. Samarbetet är ekonomiskt men det innebär också att visst praktiskt utförande krävs i form av gemensamma sysslor. För många av oss som bor här är det både självklart och trevligt att samarbete om skötsel av vissa ytor. Det är inga stora krav som ställs.

Samfälligheten hyr ut parkeringsplatser till boende i området, i den mån av att lediga finns.

De garage som finns i området tillhör enskilda fastighetsägare, och följer normalt med fastigheten vid försäljning. Det kan finnas garage att köpa av någon av dina grannar. Föreningen tar ut avgift för garaget för kostnader som lastar föreningen.

Samfälligheten har en gemensam sopcontainer för enbart hushållssopor. På så sätt slipper varje fastighetsägare hantera egen soptunna. Containern är inte avsedd för grovsopor och annat, och i det fall föreningen får extrakostnader eller extraarbete på grund av att sopcontainern missbrukas så kan tilläggsdebitering göras för detta. Avfall som inte är hushållssopor hänvisas till återvinningsstationer som finns på flera platser runt om i staden.

I samfälligheten ingår för närvarande ComHem kabel-TV, där ComHems fria analoga TV-utbud ingår, och möjlighet att köpa till digitala TV-kanaler (box krävs), telefon och Internet. Detta görs direkt hos ComHem. Naturligtvis kan man också ha Internet genom ADSL och telefoni genom befintliga koppartrådar.

FIBER
Fiberinstallation genomfördes våren 2017 i området, och även i merparten av medlemmarnas fastigheter. Beställning av tjänster kan göras till anslutna fastigheter på Zmarket.

Samfälligheten har inget med installationen att göra, och fastighetsägare som saknar anslutning får själv vända sig till fiberägare för att få offert och genomförande på sådan.