Föreningsstämma 2020

Medlemmar i Kv Mellomgårdens Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma onsdagen den 25 mars kl 18:00 i Vindarnas Hus.

Kallelse och handlingar delas ut i god tid, senast 14 dagar innan stämman.

Årets stämma inleds med information om solpaneler.

Styrelsen hälsar alla välkomna