Vårstädning 16 april

Årets vårstädning blir lördagen den 16 april, som vanligt mellan 9:00-12:00.
Alla medlemmar är kallade att delta i denna gemensamhetsaktivitet.