Stämma flyttad!!!

Den planerade stämman är framflyttad pga utebliven kallelse. Preliminärt datum är den 1 april.

Varmt välkomna till alla medlemmar, dvs alla boende inom Mellomgårdens Samfällighet.

Styrelsen