Matavfallssortering

Allt är nu klart för matavfallssortering hos Mellomgårdens Samfällighet.

Skåp med fyra bruna tunnor är klara. Avfall Östra Skaraborg (AÖS) har inplanerat tömningar. Skåp med extra papperspåsar finns.

Följ instruktionerna som du fått med din utrustning, och hjälp till att göra rätt.

Läs också instruktioner från Avfall Östra Skaraborg här:
avfallskaraborg.se/Matavfall1/For-flerbostadshus/Matavfallssortering

Se även dokument med information här:
Nu-startar-matavfallssorteringen-2019.pdf

Styrelsen