Stämma vid vårens arbetsmöte

Föreningsstämman är också i år planerad till att ske direkt efter vårstädningen, vilket i år blir lördagen den 23 april 2022.

Med anledning av detta föreslår styrelsen att kunna permanenta detta genom en stadgeändring som föreslås till stämman.

Vårstädning kl 09, efterföljande korv o fika och därefter föreningsstämma kl 11.

Kallelse kommer i god tid.

Alla medlemmar, dvs boende inom samfälligheten är varmt välkomna.