Stämma 2018 den 21 mars

Alla föreningen medlemmar kallas till föreningsstämma i Vindarnas Hus den 21 mars kl 18:00.

Handlingar ska delas ut en vecka i förväg, och medtages till stämman. Vid årets stämma kommer information att lämnas om matavfallssortering, för att kunna införas under året.