Dokument

Informationer och ordningsdokument för våra medlemmar sparar vi här.

Schema för gräsklippning säsong 2024: Klippschema-2024

Veckoschema 2023-2026: Turordning-Veckoarbete-23-26

Uppdaterade stadgar (rev 2022): Mellomgardens Samfällighet Stadgar 2022

Samfällighetsregler (rev 2021): Samfällighetsregler-2101

Matavfallssortering (ny 2019): Nu startar matavfallssorteringen 2019

Stämmoprotokoll

2024-05-04 Föreningsstämma protokoll

2023-05-06 Föreningsstämma protokoll

2022-04-23 Föreningsstämma protokoll

2021-04-24 Föreningsstämma protokoll

2020-03-25 Föreningsstämma protokoll