Debiteringssystem

Mellomgårdens Debit är från och med idag i produktion.

Mellomgårdens Samfällighet har investerat i eget medlems-, vattenräknings- och debiteringssystem, Mellomgårdens Debit. Därför distribueras just nu halvårsräkningarna med ett helt nytt utseende.

Med detta införs också betalning till föreningens nya bankgiro, som är 541-1335.
Det gamla Plusgirot avvecklas och betalning kan inte göras dit.

Utveklare av systemet är Wibergs Web.