God morgon Mellomgården!

Detta är en helt ny webbplats för Mellomgårdens Samfällighet.
Här finns den väsentliga informationen som behövs om samfällighetsföreningen.

Välkommer hit för att se förnyelser och förbättringar, samt nyheter.
Välkommen också att lämna förslag till förbättringar.

Styrelsen, genom Michael Nimstad