Årsmöte 2014-03-17

Mellomgårdens Samfällighet håller föreningsstämma måndagen 17 mars kl 18:00 i Vindarnas Hus, Norrmalms Äldreboende, Rådmansgatan 31 B, Skövde.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna redan nu.
Kallelse är utdelad. Handlingar kommer kommer att delas ut söndagen den 9 mars, drygt en vecka innan stämman.

Efter årsmötet bjuder samfälligheten på lättare förtäring.

Alla medlemmar bör försöka närvara på föreningens stämma.
Varmt välkomna!