Ny styrelse 2014

Mellomgårdens Samfällighetsförening har idag, 17 mars 2014, hållt ett ovanligt välbesökt årsmöte, eller en föreningsstämma som det enligt stadgarna benämns.

Stämningen var på mötet lugn och trevlig och en vilja om samarbete för ökad trivsel och gemenskap lyste genom mötet.

Ordföranden fick förnyat förtroende och två nya ledamöter valdes in i styrelsen:
Anna Martin och Eva-Lotta Johansson.

Nu ser styrelsen ut som framgår av sidan Foreningen.