Årsmöte 2015

Årsmötet 2015 är bestämt till onsdagen den 18 mars kl 18:00.
Lokalen är liksom de två föregående åren i Vindarnas Hus, Mariebergsgatan 31 B i Skövde.
Se karta: kartor.eniro.se/m/GSetN

  • Kallelse med information kommer att delas ut i tid enligt stadgarna.
  • Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 2015-02-15.

Styrelsen