Styrelse 2015

Samfälligheten har idag haft årsmöte och därpå följande konstituerande styrelsemöte.
Därefter ser styrelsen ut så här:

  • Michael Nimstad, ordförande
  • Eva-Lotta Johansson, kassör
  • Anna Martin, sekreterare
  • Magnus Josefsson, ledamot
  • Thomas Olsson, vice ordförande

Revisorer är alltjämt Maria Nimstad och Agneta Sjövall
Valberedning är Olof Lantz och Kim Nielsen